Säljarbesiktningar

Energideklarationer

Övriga tjänster

Säljarbesiktningar

 

När du bestämt dig att sälja ditt hus vill du givetvis ha en snabb och smidig affär. Vår säljarbesiktning utförs på samma sätt som byggingenjörernas (SBR) överlåtelsebesiktning. Vår erfarenhet är att säljarbesiktning underlättar fastighetsaffärer genom att eventuella risker, fel och brister hanteras före köpekontraktet istället för efteråt. Genom säljarbesiktningen får du också det underlag som behövs för att kunna teckna en försäkring mot dolda fel.

 

Vid säljarbesiktningen skriver besiktningsmannen ett utlåtande som tar upp fel och brister men också risker i konstruktioner. För dig som säljare är det viktigt att förstå att besiktningsmannen är oberoende och inte kan styras av någon annan i sitt arbete.

 

Utlåtandet ska ge köparen en rättvisande bild av objektet och därmed även rätt förväntningar på sitt köp. Vår målsättning är alltid att genom noggrannhet och en pedagogisk framställning av utlåtandet överföra en korrekt förståelse till läsaren.

 

Besiktningsmannens utlåtande tar upp de förhållanden som gäller på besiktningsdagen. Väljer du som säljare att åtgärda något av det som tagits upp i utlåtandet så kan du meddela detta via mäklaren eller på annat sätt, men besiktningsutlåtandet ändras inte. Om utlåtandet ska ändras så krävs en ny besiktning.

 

Det händer att säljare upplever besiktningen som jobbig och att utlåtandet försvårar försäljningen. Som säljare får du då komma ihåg att köparen ändå måste göra en besiktning för att kunna uppfylla undersökningsplikten, så någon typ av besiktning går inte att undvika.

 

Energideklarationer

 

I samband med nyuppförandet, uthyrning och försäljning av en villa (eller radhus/parhus) ska enligt svensk lag en energideklaration upprättas av säljaren/ägaren. Köparen och ägaren får här information om byggnadens energianvändning d v s hur mycket det kostar att värma upp huset och hur mycket varmvatten som förbrukas samt vilka åtgärder som man skulle kunna göra för att minska energiförbrukningen. I en energideklaration ser du även om och när en radonmätning är utförd och vilket resultat den gav.

 

Energideklarationen visar en del av fastighetens kvaliteter, som byggnadens energianvändning och referensvärdet av hur stor energianvändning som liknande fastigheter använder samt kraven för nyuppförda byggnader. En fullständig energideklaration innehåller också de åtgärdsförslag som energiexperten som utfört energideklarationen föreslagit för att minska energianvändningen.

Övriga tjänster

 

Husbesiktningsgruppen samarbetar sedan 2010 nära med fastighetskonsultföretaget Densia AB. I Densia utför vi besiktningar, värderingar och uppmätningar för alla typer av fastigheter, lägenheter  och lokaler. Titta gärna in på vår hemsida, www.densia.se för att se om vi kan gör något för dig.

Svenska Husbesiktningsgruppen

Bivägen 4 B

191 63 Sollentuna

 

Tel 08 - 35 12 22

 

info@husbesiktningsgruppen.se